Telefon: +420 775 066 065 | Email: vasek.stejskal72@seznam.cz

Klub SK Žamberk je podporován Pardubickým krajem a městem Žamberk.

VALNÁ HROMADA


Sportovní klub Žamberk, z.s. oddíl rychlostní kanoistiky                                                                                                   

 oznamuje, že řádná Valná hromada se koná:

19. 2. 2022  ve 14:00 hod. v Žamberku – restaurace „Žamberecký kanec“

                       

Program :   

 Zahájení předsedou oddílu

 • Volba řídícího VH
 • Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.
 • Schválení jednacího řádu + programu VH
 • Zpráva o činnosti oddílu v roce 2021
 • Zpráva o hospodaření za rok 2021
 • Plán sportovní činnosti a hlavní úkoly na rok 2022 ( term. listina )
 • Návrh rozpočtu na rok 2022
 • Schválení úprav Organizačního a provozního řádu oddílu-směrnice č.2+2a-členství, směrnice č.3-oddílové příspěvky, směrnice č.4-poskytování náhrad a směrnice č.5-rozdělení lodí
 • Změny ve složení výboru oddílu
 • Volba delegátů na VH SK Žamberk, z.s.
 • Diskuze
 • Závěr

VÍCE INFORMACÍ OBDRŽELI ŘÁDNÍ ČLENOVÉ V E-MAILU.

V případě, že jste e-mail neobdrželi lze se obrátit na předsedu oddílu.

 vasek.stejskal72@seznam.cz

 

                                                                                     Stejskal Václav

                                                                                     předseda oddílu 

Have any Question or Comment?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *