Telefon: +420 775 066 065 | Email: vasek.stejskal72@seznam.cz

Klub SK Žamberk je podporován Pardubickým krajem a městem Žamberk.

Valná hromada oddílu kanoistiky SK Žamberk

 

Vážení přátelé,
oznamujeme Vám, že řádná Valná hromada oddílu kanoistiky Sportovního
klubu Žamberk, z.s. se koná:

18.2.2023 ve 14:00 hod. v Žamberku – restaurace Pivovaru Žamberecký Kanec.

Program :

1) Zahájení předsedou oddílu
2) Volba řídícího VH a řídícího voleb
3) Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu a dvou ověřovatelů
voleb.
4) Schválení jednacího řádu + programu VH
5) Zpráva o činnosti oddílu v roce 2022
6) Zpráva o hospodaření za rok 2022
7) Plán sportovní činnosti a hlavní úkoly na rok 2023 ( term. listina )
8) Návrh rozpočtu na rok 2023
9) Představení kandidátů do výboru oddílu kanoistiky
10) Volba pěti členů výboru na období 2023 – 2027
11) Volba delegátů na VH SK Žamberk, z.s.
12) Diskuze
13) Závěr

Srdečně zve V. Stejskal předseda oddílu.                                            Publikováno 12.1. 2023

 


 

Kanoistický oddíl SK Žamberk

Vítejte na domovské stránce rychlostní kanoistiky v Žamberku!

Kanoistický oddíl SK Žamberk, z.s. se zabývá rychlostní kanoistikou.

Loděnice se nachází na pravém břehu Pastvinské přehrady.

Kanoistický oddíl byl založen 8. dubna 1941.

Zájemce o tento sport z řad mládeže uvítáme v kterýkoliv tréninkový den, nejlépe po telefonické konzultaci s trenéry.